Етичен кодекс

1. Цел

Ние от WordCamp Varna 2017, вярваме, че WordPress общността трябва да е истински отворена за всички, независимо от различията помежду ни. Затова нашата цел е да предоставим приятелска и сигурна среда за всички участници, независимо от техния пол, сексуалната ориентация, уврежданията, етноса или религията им, предпочитанията им към определена операционна система, любимия им език за програмиране или текстообработващата програма, която ползват.

Този Етичен кодекс описва нашите очаквания към поведението на участниците в WordCamp Varna 2017 и определя какви биха били последиците ако тези очаквания не се осъществят.

Ще сме щастливи, ако участващите спонсори, доброволци, всички лектори, посетители и други участници ни помогнат да осъществим едно спокойно, безпроблемно и позитивно събитие.

2. Отворен код

Допълнителна цел на това събитие е да увеличи броя на привържениците на концепцията за отворен код чрез окуражаване на участниците да припознаят и засилят връзките между нашите действия и влиянието им върху общността. Ние полагаме изключителни усилия WordPress обществото да е гостоприемно, доброжелателно и да окуражава всички участници да допринасят в най-голяма степен спрямо възможностите си.

3. Очаквано поведение

  • Бъдете внимателни, отнасяйте се към другите с уважение и в дух на сътрудничество.
  • Въздържайте се от унизително или дискриминационно поведение, не упражнявайте физически или психически тормоз.
  • Бъдете съпричастни на заобикалящата ви среда и другите участници. Непременно известете организаторите ако забележите опасна ситуация или участник, който е в беда.
  • Участвайте активно по своя неподправен, автентичен начин. Правейки това, вие помагате на WordCamp Varna 2017 и правите събитието по-близко до себе си и до другите участници.

4. Неприемливо поведение

Неприемливо е поведение, което включва: смущаване, тормоз, обида, дискриминация, пренебрежение или унижение проявено от страна на участник в WordCamp Varna 2017 и придружаващите го събития.  Местоположенията, на които се провеждат всички основни и второстепенни събития на WordCamp Varna 2017, са публични места; молим да проявявате уважение към техните собственици.

Тормозът включва: обидни устни коментари, които се отнасят до пола, сексуалната ориентация, расата, религията, физическото състояние, неприемлива голота и/или показване на изображения със сексуален контекст на публично място (включително и по време на презентация), умишлено сплашване, дебнене и преследване, показване на изображения или записи на тормоз, продължително прекъсване на изказвания, презентации или други събития, неподходящ физически контакт и неприемлива проява на сексуално внимание.

5. Последици при неприемливо поведение

Неприемливото поведение няма да бъде толерирано от участниците, организаторите, персонала на местата на провеждане на събитията, спонсорите и другите ангажирани с WordCamp Varna лица.

Всеки, който е помолен да прекрати прояви на неприемливо поведение, следва непременно да го направи.

При неприемливо поведение на участник организаторите могат да предприемат всяко подходящо според тях действие, включително да прекратят правото на участие на дееца без предупреждение и без право на обезщетение за таксата за участие.

6. Какво да направите, ако станете свидетел или сте обект на неприемливо поведение

Ако вие или човек около вас е обект на неприемливо поведение, както и при всякакви притеснения в тази насока, молим ви да се свържете с организаторите на WordCamp Varna 2017 възможно най-скоро.

Представител на организаторите на WordCamp Varna 2017 ще се свърже с оторизирани лица на мястото на провеждане на събитието или с местните органи на полицията, които при нужда да се намесят с цел прекратяване на неприемливото поведение и установяване на ред по време на събитието. Доброволците ще носят отличителни знаци. Всеки доброволец може да ви свърже с някой от организаторите на конференцията. На бюрото за регистрация също можете да потърсите съдействие.

7. Обхват

Очакваме всички участници (спонсори, доброволци, лектори, посетители и всички други гости) да се съобразяват с този етичен кодекс на всички места, на които се провеждат събития, част от WordCamp Varna.

8. За контакти

Можете да се свържете с организаторите на email: varna@wordcamp.orgкакто и по време на самото събитие – попитайте на бюрото за регистрация.

9. Лиценз и авторство

Този Етичен кодекс е превод на чудесната работа на Open Source Bridge, като е пригоден за нашето събитие. можете да прочетете оригинала на http://opensourcebridge.org/about/code-of-conduct/.

Коментарите са изключени.