Билети (Tickets)

Description Price Remaining Quantity
Стандартен билет (Standard Ticket)
Вашият билет за WordCamp Varna включва вход за конферентния ден - 2 септември, както и contributor day на 3 септември. Той ви дава достъп до всички лекции, включва обяд, кафе и неща за хапване в почивките, както и вход и няколко безплатни питиета на партито след конференцията. С билета си осигурявате и ексклузивни #WCVAR 2017 тениска, стикери и други страхотни неща. Your WordCamp Varna ticket covers the conference day - September 2nd and the contributor day on September 3rd. It grants you access to all sessions, lunch, coffee breaks, and the after party. It includes an exclusive #WCVAR 2017 t-shirt, stickers, and other great swag.
€ 10.00 68
Freelancer / Microsponsor Ticket
Микроспонсорският билет е страхотен начин да подкрепите българската общност. Той показва вашата благодарност към събитието и ви осигурява специално споменаване на страницата със спонсорите. Получавате всичко, което е включено в стандартния билет, плюс задоволството от това, че сте помогнали на общността с допълнителна финансова подкрепа и специална благодарност по време на отварянето и затварянето на конференцията. A great way to support the Bulgarian community, a microsponsorship ticket shows your appreciation of the event and grants you a special mention on our sponsorship page. You get all the perks of the regular ticket plus the satisfaction of having helped the community with extra financial support.
€ 50.00 1
Детска WordPress работилница
Безплатна работилница за деца на 3 септември по време на contributor day. Един билет осигурява достъп на едно дете до работилницата и влючва обяд.
Free 4
Click here to enter a coupon code


  • Бележка: потвърждението на въпроса „Ще дойдете ли на Contributor Day?“ не ви гарантира участие. Този въпрос е за вътрешни цели и ще ни помогне да организираме залите. За регистрация за участие в contributor day ще пуснем отделна форма.
  • Note: positive answer to the question „Are you attending the Contributor Day?“ does not guarantee your participation. This question is for internal purposes and will help us to organize the halls. We’ll open a separate form for contributor day attendance registration.

Коментарите са изключени.