Благодарим на нашия сребърен спонсор FastComet | We Thank Our Silver Sponsor FastComet

For English, click here or scroll down.

Един от сребърните спонсори, които помагат за реализирането на WordCamp Varna 2017, е компанията FastComet.

FastComet е доставчик на уеб хостинг услуги, който оперира на пазара вече повече от 10 години. Компанията предлага системна администрация на частни и бизнес клиенти, а от 2013 г. насам услугите й включват и публично облачно съхранение.

Стъпвайки на ценностите и опита си, екипът на компанията разработва прецизна Platform as a Service (PaaS) и така измества фокуса и основната си дейност от доставчик на услуги към продуктово-ориентирана компания. Днес решението на FastComet за SSD облачно съхранение е предпочитано на уеб хостинг пазара заради достъпността си, както и заради бързото и ефективно денонощно клиентско обслужване.

За повече информация, посетете www.fastcomet.com.

 


 

One of the silver sponsors that help WordCamp Varna 2017 happen is FastComet.

FastComet is a web hosting provider that has been in the market for more than 10 years. The company has been providing system administration services to individual and business customers, and since 2013, they have also been offering a public cloud hosting service.

The team built up on their core values and experience to deliver a finely crafted Platform as a Service (PaaS), shifting their business focus from a service-oriented to a product-oriented company. Today, FastComet’s SSD cloud hosting solution is preferred on the web hosting market because of its accessibility, affordability, and fast and efficient 24/7 customer support.

For more information, please visit www.fastcomet.com.

Този запис беше публикуван в Спонсори. Добавете го в отметки.

Коментарите са изключени.