Пет причини да посетите WordCamp Varna 2017 | Five ultimate reasons to go to WordCamp Varna 2017

For English, click here or scroll down

WordCamp Varna 2017 е историческо събитие – не само защото ще се постараем да бъде страхотно, но и защото такава конференция се случва във Варна за първи път в историята на човечеството. Точно така – говорихме с видни историци и те също го потвърдиха! 🙂

И ако това не е достатъчна причина да си купите билет, ето още пет основателни такива.

WordCamp Sofia 2015. Photo by Margarit Ralev, Localancers.com

№1 : Насладете се на внимателно подбрани лекции от начетени хора

Внимателно подбрахме лекторите за WordCamp Varna 2017, за да сме сигурни, че ще чуете полезни и приятни лекции. Лекторите ни идват от различни точки на света и нямат търпение да споделят с вас опита, знанията и идеите си – освен това наистина се вълнуват да се запознаете! Само вижте програмата – доста е добра, нали?

№2: Научете нови неща и вижте нови гледни точки

Чудили ли сте се някога дали да станете ментор и така да развиете и собствените си професионални умения? Знаете ли какво е емоционален дизайн? Запознати ли сте със CSS grid layout? Това са само няколко от нещата, които можете да научите по време на събитието. Без значение дали сте разработчик, дизайнер, маркетинг специалист или блогър например, ще видите смислени презентации и ще можете да размените вдъхновяващи идеи не само с лекторите, а и с останалите посетители. И като говорим за участниците в конференцията…

№3: Опознайте WordPress общността

Събитие като WordCamp Varna е идеалната възможност да пообщувате с хора със сходни интереси и да опознаете останалите членове на общността. Дори най-срамежливите от вас със сигурност ще срещнат интересни хора и ще намерят нови приятели.

№4: Афтъртпартито

WordCamp партитата обикновено са епични, а и вече ще сте се запознали със страхотни нови хора. Защо да не стопите леда още повече на по питие (или повече), да проведете приятни разговори или да потанцувате? Научно доказано е, че социализирането е полезно за здравето. Е, ние не ровихме за научните факти, но сме 100% сигурни, че е така!

№5: Прекарайте уикенд на морето

Признаваме, това може би не е голям плюс за тези от вас, които така или иначе живеят до морето, но вече ви дадохме 4 други добри причини – така че прескочете тази част и направо си купете билет.

А за тези, които живеят далеч от брега – не бихте искали да пропуснете релаксиращ уикенд с шум от морски вълни, докато се наслаждавате на конференцията, нали?

И още нещо: всичко е по-готино, когато е споделено с приятел, затова поканете и приятелите си и елате заедно. Нямаме търпение да се видим на събитието!

Купете своя билет за WordCamp Varna сега


 

Five ultimate reasons to go to WordCamp Varna 2017

WordCamp Varna 2017 will be a historic event – not only because we’ll make sure it’s amazing but also because this is the very first time in the history of humanity when a WordCamp conference is happening in Varna. That’s right – never has humankind seen this happen before in this particular place, we checked. 🙂

And if that is not a good enough reason to buy a ticket for the conference, here are five more.

WordCamp Sofia 2015. Photo by Margarit Ralev, Localancers.com

#1: Enjoy handpicked talks delivered by knowledgeable people

We have carefully selected the speakers at WordCamp Varna 2017 to make sure you hear fantastic, useful and entertaining talks. They come from various places around the world and are eager to share their experience, know-how, and ideas – and they are excited to meet you! Just check out the schedule we’ve got for you – pretty great, right?

#2: Learn new things and get interesting ideas

Have you ever contemplated mentoring people so you can become a better professional yourself? Do you know what emotional design is? Are you familiar with the CSS grid layout? These are just some of the insights that you can get at the conference. Whether you’re a coder, designer, marketing professional or a blogger for example, you will see meaningful presentations, and you’ll be able to exchange inspiring ideas not only with the speakers but with the other attendees. Speaking of the other attendees…

#3: Get to know the WordPress community

An event like WordCamp Varna is the perfect opportunity to mingle with like-minded people and get to know the other members of the community. Even the shiest of you are guaranteed to meet interesting people and make new friends.

#4: The after party

WordCamp parties are usually epic, plus you will have already met those awesome new people – so why not grab a drink (or a few!) with them, chat, maybe even dance a little (or a lot!). Plus, socializing is great for your health – we didn’t bother to find the proper research to back this up but we’re 100% said research exists!

#5: Spend a weekend at the seaside

We admit it, this may not be the best argument if you already live by the seaside but you just went through 4 other good reasons so skip this part and proceed to purchasing your ticket, please.
And for those of you who don’t live near the sea or the ocean – you wouldn’t want to miss out on listening to the calming noise of the sea waves while enjoying the event, would you?

One last thing: anything is better shared with a friend, so tell your friends about WordCamp Varna and come together. We can’t wait to see you at the conference!

Get your ticket for WordCamp Varna today

Този запис беше публикуван в Новини. Добавете го в отметки.

Коментарите са изключени.